Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Long Term Care 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Indicator รง.5 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 Template 


visited : 9939388
since 1 กย.48
(วันนี้ 6569 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
เริ่มแล้ว...ตรวจสุขภาพบุคลากร รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2560
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 ตุลาคม 2561 15:41 (อ่าน 1484 ครั้ง - 1482/2)

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นตรวจสุขภาพประจำปี 2560

โดย   - บุคลากรสิทธิประกันสังคม เริ่มตรวจ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

        - บุคลากรสิทธิข้าราชการและสิทธิบัตรทองเริ่มตรวจ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

.....

รายละเอียด... 

รพ.ขอนแก่น ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย และแผนรับสถานการณ์สาธารณภัย ปี60
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560 15:52 (อ่าน 4 ครั้ง - 4/0)

           วันนี้ 20 พฤศจิกายน  2560   โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดให้มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและแผนรับสถานการณ์สาธารณภัย ประจำปี 2560   โดยมี นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้บัญชาการแผน

 .....

รายละเอียด... 

ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง “ชินนสาสมาธิ”
ผู้ประกาศ: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560 14:47 (อ่าน 7 ครั้ง - 7/0)

ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง “ชินนสาสมาธิ” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารแก่นวิภา วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มงานละ 1-2 คน โดยสามารถส่งรายชื่อได้ที่.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560 14:24(อ่าน 6 ครั้ง - 6/0)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 12 ตำแหน่ง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560 13:27(อ่าน 5 ครั้ง - 5/0)
 ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย และแผนรับสถานการณ์สาธารณภัย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560 09:01(อ่าน 53 ครั้ง - 53/0)
 ผอ.รพ.ขอนแก่น แจ้งเรื่องการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560 16:36(อ่าน 70 ครั้ง - 70/0)
 ผอ.รพ.ขอนแก่น แจ้งเรื่องการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ พร้อมขอความร่วมมือจากผู้นำฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560 16:12(อ่าน 9 ครั้ง - 9/0)
 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการให้บริการยา PrEP  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560 17:14(อ่าน 22 ครั้ง - 22/0)
 รพ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 12 ตำแหน่ง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560 16:04(อ่าน 140 ครั้ง - 140/0)
 ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 15 พฤศจิกายน 2560 11:58(อ่าน 45 ครั้ง - 45/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุน “ก้าวคนละก้าว'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560 17:38(อ่าน 904 ครั้ง - 904/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560 16:48(อ่าน 30 ครั้ง - 30/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 จังหวัดขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560 16:28(อ่าน 16 ครั้ง - 16/0)
 รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560 11:00(อ่าน 28 ครั้ง - 28/0)
 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จาก กปภ. สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 พฤศจิกายน 2560 17:27(อ่าน 115 ครั้ง - 115/0)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อง Suction และเครื่องช่วยหายใจ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560 16:18(อ่าน 101 ครั้ง - 101/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560 14:36(อ่าน 140 ครั้ง - 140/0)
 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง “ความขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์” และขอบคุณโครงการฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560 14:16(อ่าน 119 ครั้ง - 119/0)
 รพ.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560 09:49(อ่าน 97 ครั้ง - 97/0)
 ต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, อธิบดีกรมควบคุมโรค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 8 พฤศจิกายน 2560 16:37(อ่าน 87 ครั้ง - 87/0)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 8 พฤศจิกายน 2560 14:33(อ่าน 102 ครั้ง - 102/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “เบาหวานและผู้หญิง ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 8 พฤศจิกายน 2560 11:34(อ่าน 83 ครั้ง - 83/0)
  รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะจากสถานทูตอเมริกา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 16:03(อ่าน 129 ครั้ง - 129/0)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศูนย์บริการดรคหัวใจ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 14:54(อ่าน 83 ครั้ง - 83/0)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 14:51(อ่าน 72 ครั้ง - 72/0)
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันเบาหวานโลก”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 14:41(อ่าน 80 ครั้ง - 80/0)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560 16:29(อ่าน 96 ครั้ง - 96/0)
 รพ.ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560 16:21(อ่าน 78 ครั้ง - 78/0)
 ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ครบรอบปีที่ 57  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560 14:00(อ่าน 84 ครั้ง - 84/0)
 รพ.ขอนแก่น จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ปี 2560”  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 6 พฤศจิกายน 2560 10:55(อ่าน 77 ครั้ง - 76/1)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 3428 ครั้ง - 1978/1450)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 3405 ครั้ง - 971/2434)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (20/พย/2560)
 สอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง นศ.กู้ชีพ
    เวลา 08:00-12:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 AAR ซ้อมแผนอัคคีภัย
    เวลา 08:00-12:30 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำเดือน พ.ย 60
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องแก่นเพชร  
 ประชุมนิเทศเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มภารกิจกด้านการพยาบาล
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ทบทวนเอกสารคุณภาพ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    เวลา 13:00-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  
 MEG แกนนำเครื่องมือแพทย์ 1/2560 กก.เครื่องมือแพทย์
    เวลา 13:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 ประชุมกรรมการวิจัย (ชุดใหญ่)
    เวลา 13:30-15:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 การทำความสะอาดของพนักงานบริษัทเอกชน
    เวลา 13:30-15:00 น. ห้องแก่นทอง  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.224.18.114
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)